Downloads


Please choose categories and model :
Download details
Primary School Year 4 Bahasa Malaysia (Part B)

Subject : Bahasa Malaysia
Year : 4
Semester : 2

Suitable Model : U28M
This resource should place at : 小学

Description :
TRIO Buku Sumber Bahasa Malaysia SJKC Tahap 1 merupakan bahan serba lengkap yang disusun berdasarkan perbendaharaan kata setiap unit dalam buku teks. Buku ini dapat membantu murid-murid memahami erti perbendaharaan kata baharu dalam dwibahasa (BC/BI) di samping mempelajari kata terbitan, kata majmuk, sinonim, antonim dan kata banyak makna. Setiap perbendaharaan kata juga ditandakan sebutan untuk membimbing murid-murid menyebut perkataan berkenaan dengan betul.

Semester 2 Title:
Unit 17 Kraf Tangan Tradisional
Unit 18 Cerita Warisan Kami
Unit 19 Wira Maritim
Unit 20 Wira Angkasa Raya
Unit 21 Warga yang Terbilang
Unit 22 Celik Sains
Unit 23 Teknologi Mesra Pengguna
Unit 24 Reka Cipta Lestari
Unit 25 Minggu Alam Sekitar
Unit 26 Cintai Bumi Kita
Ulang Kaji 1
Unit 27 Selamatkan Bumi Kita
Unit 28 Lawatan ke Ekspo Pertanian
Unit 29 Pokok dan Buah-buahan Tempatan
Unit 30 Ternakan Ikan Hiasan
Unit 31 Niaga Jaya
Unit 32 Marilah Berniaga
Unit 33 Bijak Berbelanja
Ulang Kaji 2

To download year 4 (semester 1) courseware, please click Semester 1 Courseware.

Tips : To unzip the rar file, please download Unrar APP from : Windows Version | Android VersionData

File name KSSR-BukuSumberBM-4B.rar
Size 26.4 MB
Downloads 440
Created 2015-09-08
File name: KSSR-BukuSumberBM-4B.rar
Size: 26.4 MB
Download