Downloads


Please choose categories and model :
Download details
Primary School Year 3 Bahasa Malaysia (Part B)

Subject : Bahasa Malaysia
Year : 3
Semester : 2

Suitable Model : U28M
This resource should place at : 小学

Description :
TRIO Buku Sumber Bahasa Malaysia SJKC Tahap 1 merupakan bahan serba lengkap yang disusun berdasarkan perbendaharaan kata setiap unit dalam buku teks. Buku ini dapat membantu murid-murid memahami erti perbendaharaan kata baharu dalam dwibahasa (BC/BI) di samping mempelajari kata terbitan, kata majmuk, sinonim, antonim dan kata banyak makna. Setiap perbendaharaan kata juga ditandakan sebutan untuk membimbing murid-murid menyebut perkataan berkenaan dengan betul.

Semester 2 Title:
Unit 16 Permainan Rakyat
Unit 17 Makanan Rakyat
Unit 18 Tarian Tradisional
Unit 19 Warisan Negara
Unit 20 Malaysia Berjaya
Unit 21 Anak Malaysia
Unit 22 Pertanian
Unit 23 Penternakan
Ulang Kaji 1
Unit 24 Pengusaha Jaya
Unit 25 Sayangi Alam
Unit 26 Hargai Alam dan Sumbernya
Unit 27 Mesra Alam
Unit 28 Manusia Semakin Maju
Unit 29 Melawat ke Pameran
Unit 30 Projek Sains Saya
Ulang Kaji 2

To download year 3 (semester 1) courseware, please click Semester 1 Courseware.

Tips : To unzip the rar file, please download Unrar APP from : Windows Version | Android VersionData

File name KSSR-BukuSumberBM-3B.rar
Size 45.5 MB
Downloads 606
Created 2015-08-10
File name: KSSR-BukuSumberBM-3B.rar
Size: 45.5 MB
Download