Downloads


Please choose categories and model :
Download details
Primary School Year 6 Bahasa Malaysia (Part A)

Subject : Bahasa Malaysia
Year : 6
Semester : 1

Suitable Model : U28M
This resource should place at : 小学

Description :
TRIO Buku Sumber Bahasa Malaysia SJKC Tahap 2 merupakan bahan serba lengkap yang disusun berdasarkan perbendaharaan kata setiap unit dalam buku teks. Buku ini dapat membantu murid-murid memahami erti perbendaharaan kata baharu dalam dwibahasa (BC/BI) di samping mempelajari kata terbitan, kata majmuk, sinonim, antonim dan kata banyak makna. Setiap perbendaharaan kata juga ditandakan sebutan untuk membimbing murid-murid menyebut perkataan berkenaan dengan betul.

Semester 1 Title:
Unit 1 Kasih Insan Istimewa
Unit 2 Satu Keluarga Dua Budaya
Unit 3 Jauh di Mata Dekat di Hati
Unit 4 Minda, Oh, Minda!
Unit 5 Usahlah Stres
Unit 6 Terima Kasih, Kaunselor
Unit 7 Program Sarana
Unit 8 Kelab Alumni
Unit 9 Perkongsian Pintar
Ulang Kaji 1
Unit 10 Selamat di Mana-mana
Unit 11 Keselamatan di Pasar
Unit 12 Fikir Sebelum Klik
Unit 13 Formula 1Malaysia
Unit 14 Berkat Hidup Sepakat
Unit 15 Perpaduan Memajukan Negara
Unit 16 Perkasakan Bahasa Kita
Ulang Kaji 2

To download year 6 (semester 2) courseware, please click Semester 2 Courseware.

Tips : To unzip the rar file, please download Unrar APP from : Windows Version | Android VersionData

File name KSSR-BukuSumberBM-6A.rar
Size 37.4 MB
Downloads 365
Created 2016-11-25
File name: KSSR-BukuSumberBM-6A.rar
Size: 37.4 MB
Download